Za hitro in učinkovito izražanje, kadar koli ga potrebujete.

Idealna električna prsna črpalka za doječe matere, ki želijo deliti hranjenje s partnerjem, se dogovoriti za sestanek ali preprosto vzeti odmor.

OBLIKOVANO ZA TELO

Vsaka mama je drugačna. Oblika vaših prsi je edinstvena in se lahko med dojenjem spreminja. Z našim novim  prsnim ščitnikom PersonalFit Flex™ lahko preprosto prilagodite, kako se vaša prsna črpalka Medela prilega, da boste lažje našli najbolj udoben in učinkovit položaj za iztiskanje.

Bolj naravna izkušnja črpanja

Ko dojenček priseje, najprej prisesa hitro, da začne teči mleko, nato pa počasneje, da se nahrani. Tehnologija Medela 2-Phase Expression ®  posnema te instinktivne ritme za bolj naraven občutek in udobno izkušnjo črpanja.

Enostaven za uporabo, udoben za uporabo

Nastavek Medela ima zelo preprosto zasnovo in je izjemno prenosljiv. Enostavno ga je sestaviti in razstaviti za čiščenje, tako da je vse dele mogoče hitro razkužiti.

OPOZORILO! PRSTNE ČRPALKE IN STEKLENIČKE
Dojenje je za vašega dojenčka najboljše.
Zaradi lastne varnosti upoštevajte naslednje:
• Prosimo vas, da pred uporabo črpalke natančno preberete ta navodila za uporabo. Navodila so sestavni del izdelka in vam morajo biti vedno pri roki.
• Prsno črpalko in pribor uporabljajte samo v skladu z njihovo
• Električne medicinske naprave, kakršna je ta, smejo uporabljati samo odrasle osebe.
• Preverite, če je napetost, ki je navedena na adapterju 19 (glej nazivno ploščico), enaka omrežni napetosti v stenski vtičnici.
• Motorja nikoli ne potopite v vodo, ker vas lahko močno strese, voda, ki bi vdrla v motor, pa ga tudi lahko poškoduje.
• Naprave ne puščajte na soncu, ker lahko postane plastika pod vplivom UV žarkov in vročine lomljiva.
• Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, hranite majhne dele izven dosega otroških rok.
• Priporočamo vam, da pred uporabo črpalke odstranite z dojk vse maže / kreme, ki vsebujejo olje ali mast, ker bi maščoba lahko poškodovala površino ščitnika dojke.
• Uporabljajte samo originalni pribor, ker samo ta jamči za pravilno delovanje črpalke.
• Baterije morate odstraniti, ko se iztrošijo, ali če črpalke daljši čas ne boste uporabljali, ker lahko puščajo in poškodujejo črpalko.
• Priporočamo vam, da ne uporabljate baterij za polnjenje, ker imajo ponavadi manjšo zmogljivost, zaradi česar črpalka že po zelo kratkem času uporabe ne bo več delovala s polno močjo.
• Prosimo, vedite, da bo v primeru, da boste uporabljali pribor, kakršnega v teh navodilih za uporabo ne priporočamo, oziroma neoriginalne nadomestne dele v primeru popravil, kakršna koli reklamacija v garancijskem roku nična. To velja tudi za popravila, ki bi jih opravile nestrokovne/nepooblaščene osebe.
• Zaradi uporabe izdelkov drugih proizvajalcev lahko pride do okvare.
• Poškodovane priključne vrvice adapterja ne smete popravljati; kompleten adapter morate zamenjati z novim originalnim adapterjem, da bi se izognili nevarnosti.
• V primeru okvare sme črpalko popravljati samo proizvajalec, sicer bo garancija neveljavna.
• Nikoli ne odpirajte motorja, sicer garancija ne bo veljavna.
• Če je mleko namenjeno prezgodaj rojenemu dojenčku, morate nujno ravnati v skladu z zdravnikovimi navodili.
8.2 Higiena
• Za zagotovitev zdravega razvoja vašega otroka je nadvse pomembna higiena ob ravnanju z mlekom.
• Pred uporabo črpalke snemite ves nakit (npr. piercinge).
• Samo temeljito očiščena prsna črpalka bo dosegla polno sesalno moč.
8.3 Posodice za mleko
• Če je posodica za mleko na notranji strani poškodovana (npr. opraskana), jo je treba iz higienskih razlogov zamenjati.
• Vse posamezne dele, ki jih trenutno ne uporabljate, morate hraniti na otrokom nedostopnem mestu (nevarnost zadušitve).
• Čaj ali sokovi lahko povzročijo razbarvanje posodice za mleko in pribora.
• Hrano in pijačo pripravite samo v taki količini in obliki, kakršni priporoča proizvajalec.
• Zaprtih posodic z mlekom ali hrano ne izpostavljajte mikrovalovom (lahko jih raznese/pride do poškodb materiala). Zaradi takega načina ogrevanja bi lahko prišlo do eksplozije vsebine posodice za mleko. Zaradi neenakomernega segrevanja lahko pride do opeklin.
8.4 Cuclji
• Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi cucelj temeljito očistite in razkužite.
• Za razkuževanje priporočamo parni sterilizator.
• Pri prekuhavanju pazite, da bo v posodi dovolj vode, da ne bi prišlo do poškodb (zadostuje 5 minut vrenja).
• Pranja v pomivalnem stroju ne priporočamo, ker lahko detergent cucelj poškoduje ali deformira.
Za varnost in zdravje vašega otroka:
OPOZORILO!
• Cucelj hranite na čistem mestu, stran od virov svetlobe.
• Pred hranjenjem otroka vedno preverite temperaturo jedi.
• Uporabo cuclja naj vedno nadzira odrasla oseba.
• Cuclja nikoli ne uporabljajte namesto tolažilne dude. Ponavljajoče se in dolgotrajno sesanje tekočin povzroča zobno gnilobo.
• Cuclja ne pomakajte v oslajene tekočine ali v zdravila.
• Pred vsako uporabo cucelj preglejte tako, da ga povlečete v vse smeri – še posebno takrat, ko otrok dobiva zobe. Cucelj zavrzite takoj, ko opazite prve znake poškodb zaradi vlečenja ali grizenja, ker bi se lahko delčki cuclja odtrgali in povzročili dušenje.
• Iz higienskih in varnostnih razlogov bi morali cucelj zamenjati enkrat na mesec ali na dva meseca.
9.) STERILIZATORJI ZA STEKLENIČKE
9.1 Varnostne informacije
Razlaga pojmov
V navodilih za uporabo so uporabljene naslednje oznake:
Opozorilo!
Visoko tveganje: Neupoštevanje opozorila lahko povzroči manjše ali resne telesne poškodbe.
Previdno!
Srednje visoko tveganje: Neupoštevanje opozorila lahko povzroči škodo.
Opomba:
Majhno tveganje: Upoštevati je potrebno informacije o tem, kako ravnati z napravo.
Posebne informacije za to napravo
Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so ustrezno nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in se zavedajo obstoječih nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci te naprave ne smejo uporabljati. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok in domačih živali. Površina in ogrevalni element sterilizatorja se med delovanjem zelo segrejeta, zato se dotikajte le ročajev ali stikal. Naprave ne potapljajte pod vodo ali uporabljajte na prostem. Naprava se ne sme upravljati z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje, kot je brezžični priključek za daljinsko upravljanje. Pred čiščenjem naprave vedno izvlecite vtikač.
Splošne informacije
Pred uporabo naprave je potrebno natančno prebrati navodila za uporabo. So del opreme, zato morajo biti na voljo v vsakem trenutku. Naprava se lahko uporablja izključno v namene, kot je to opisano v navodilih.
Opozorilo!
Neupoštevanje namena uporabe in nadaljnjih opozoril lahko povzroči poškodbe.
Poskrbite, da napajalni kabel ni nikdar v takšnem položaju, da bi se lahko kdo na njem spotaknil, se
vanj ujel ali ga pohodil.
Previdno! Neupoštevanje naslednjih opozoril lahko povzroči škodo na opremi. Preverite, ali se
lokalna omrežna napetost ujema z napetostjo, ki jo zahteva naprava (glejte napisno ploščico izdelka).
Naprava mora biti vedno postavljena na trdni, ravni, suhi, negorljivi in na toploto odporni površini.
Naprave nikoli ne postavljajte v bližino vročih površin, v ogreto pečico ali v bližino plinskih ali
električnih aparatov, saj lahko to na njej povzroči škodo. Naprave nikoli ne uporabljajte, ne da bi jo
prej napolnili z vodo, saj se lahko pregreje. Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora,
zato da lahko v primeru nepravilnega delovanja še pravočasno posredujete.
Zaščita pred opeklinami in oparinami
Opozorilo!
Ker naprava deluje pri visokih temperaturah, lahko neupoštevanje naslednjih
opozoril povzroči opekline ali oparine.
Med postopkom steriliziranja, ter takoj po izklopu, je v napravi še vedno prisotna vroča para, nekaj pa
je uhaja skozi parni oddušnik , zato morate biti pazljivi, da se ne oparite. Z roko ne segajte čez parni
oddušnik ! Preden napravo odprete, jo pustite, da se ohlaja vsaj 3 minute. Grelnega elementa se po
odprtju naprave ne dotikajte. Ta ostaja po izklopu naprave vroč veliko dlje kot drugi deli. Parnega
sterilizatorja med delovanjem ne prenašajte. Če morate napravo premakniti ko je vroča, jo najprej
izklopite, odstranite vtikač in počakajte, da se ohladi. V nasprotnem primeru lahko vroča površina
povzroči opekline. Stekleničke in pripomočki so takoj po steriliziranju zelo vroči, zato jih lahko
odstranite le s pomočjo priložene prijemalke.
Zaščita pred električnim udarom
Opozorilo!
Naslednja varnostna navodila vas bodo obvarovala pred električnim udarom.
Napravo uporabljajte samo takrat, ko sta oba, naprava in napajalni kabel, nepoškodovana. Če je
napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov inženir servisa za stranke ali
podobno usposobljena oseba, da se tako prepreči morebitna nevarnost. Naprave, napajalnega kabla
ali vtikača se nikdar ne dotikajte z mokrimi rokami. Kabel vedno odstranite tako, da ga izvlečete za
vtikač. Nikdar ne vlecite za kabel. Prepričajte se, da se kabel nikoli ne zaplete ali zatakne. Preprečite
stikanje kabla z vročimi površinami (npr. kuhalnimi ploščami štedilnika). Ko je naprava v delovanju,
se v njeni neposredni bližini ne smejo nahajati nobeni vnetljivi predmeti (na primer zavese, papir itd).
Da preprečite pregrevanje, naprave nikdar ne pokrivajte. Naprave med uporabo nikoli ne puščajte
brez nadzora. Močan vonj po zažganem bo skoraj vedno pomenil škodo. V primeru, da se to zgodi,
morate napravo nemudoma izključiti in jo v celoti pregledati.
Varnost vaših otrok
Opozorilo!
Otroci ne prepoznajo nevarnosti, ki se lahko pojavijo med delovanjem električnih
aparatov, zato poskrbite, da takrat niso prisotni v njihovi bližini.
Vedno poskrbite, da plastična embalaža ne predstavlja smrtne nevarnosti za otroke (tveganje
zadušitve). Embalaža ni namenjena igranju.
9.2 Sterilizacija
Previdno! Vsi pripomočki, ki bodo sterilizirani, morajo biti temeljito oprani in brez kakršnih koli
ostankov hrane.
Opozorilo!
Med postopkom steriliziranja ter takoj po izklopu, je v napravi še vedno prisotna
vroča para, nekaj pa je uhaja skozi parni oddušnik, zato morate biti pazljivi, da se ne
oparite. Čez parni oddušnik ne segajte z roko! Preden napravo odprete, jo pustite, da
se ohlaja vsaj 3 minute.
Previdno! Po vsakem postopku steriliziranja napravo izklopite s stikalom za vklop/izklop. Na ta način
boste preprečili morebitni naključni zagon steriliziranja.
Opozorilo!
Stekleničke so takoj po postopku steriliziranja zelo vroče, zato jih lahko odstranite le
s pomočjo priložene prijemalke.
9.3 Čiščenje in skrb za opremo
Opozorilo!
Da preprečite nevarnost električnega šoka, telesne poškodbe ali škode:
– pred čiščenjem naprave vedno izključite vtikač,
– napravo vedno čistite le takrat, ko je ohlajena,
– izparilnega pladnja nikoli ne potapljajte v vodi.
Previdno! Pod nobenimi pogoji ne uporabljajte razmaščevalnih čistilnih sredstev, ali jedkih in
abrazivnih čistil, saj lahko z njimi napravo poškodujete.

UVOZNIK: IKS2GROUP

 

 

Be the first to review “MEDELA Prsna črpalka za mleko električna Swing”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Mnenja

There are no reviews yet.

Z summit leasing, lahko zares enostavno nakupujete na obroke tudi v naši trgovini, kar iz domačega udobja.

Potrebujete le

Postopek je hiter in enostaven

  1. Potrebujete naš predračun oz. račun, katerega dobite takoj po oddanem naročilu na vnesem elektronski naslov
  2. Po pridobljenem predračunu, začnete postopek financiranja na spletni strani 1stavno
  3. Izpolnite podatke, in tako sklenete nakup na obroke

Preberite si več o:

 

Da pa vas nebo skrbelo, da je ta postopek ”pre težek in dolg”. Vam med postopkom urejanja obročnega plačila vodijo preko SMS-ov.

Še nekaj uporabnih povezav:

Izdelek je dodan v košarico!

×